Disclaimer

Dymbox.nl verkoopt rookgeneratoren om voedselwaren mee te bereiden en biedt aanvullende producten aan die kunnen worden gebruikt als toevoeging of bijverkoop om het product nog optimaler te kunnen benutten. De product- en prijsinformatie worden wekelijks bijgehouden. Dymbox.nl is door ieder te gebruiken zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Bij gebruik van de website stemt u automatisch in met deze Disclaimer. 

Garantie, klachten en productinformatie

Dymbox.nl heeft dit beschreven in de algemene voorwaarden die gelden voor onze producten. Deze zijn ook te vinden op onze website

Content

De content op Dymbox.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en beschikbaar gesteld. De content wordt handmatig toegevoegd en/of deels aangepast.
Dymbox.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de gebruikersvoorwaarde en handleiding die ook te downloaden zijn op de website. Hier in staat de volledige en juiste voorwaarden beschreven die van toepassing is op de aangeboden producten.

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de rechtmatige eigenaren. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de auteur de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft

Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Dymbox.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken

De content van Dymbox.nl mag nimmer – zonder voorafgaand schriftelijk akkoord worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde mailcontact opnemen met ons via info@Dymbox.nl, voor de bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Onjuiste content

In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd. Klik hier om een bericht te sturen naar de redactie van Dymbox.nl

Privacy Policy

Elke website die valt onder de Nederlandse wet en gebruik maakt van cookies is verplicht een uitleg te geven over cookies en hoe ze worden gebruikt. Zonder cookies kan Dymbox.nl niet goed functioneren.

Dymbox.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van het eventueel aanbieden van acties georganiseerd door Dymbox.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en/of ter beschikking stellen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dymbox.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt. Als je via Dymbox.nl wordt doorgestuurd naar een website waar je vervolgens een product koopt, wordt er een commissie ontvangen. In deze methode zijn cookies noodzakelijk, hierdoor kan de aanbieder zien dat je via onze website het betreffende product of voordeel hebt gevonden.

De doelstelling van Dymbox.nl heeft het doel om onze rookgeneratoren en de daarbij horende informatie aan te bieden. Doordat we ons eigen product via de website verkopen, worden cookies niet gebruikt voor alle functies op de website.

Cookies voor statistieken

Ook gebruiken we cookies voor het bijhouden van statistieken op onze website. Op deze manier kunnen wij kijken welke produten en populair zijn. De statistieken die we verzamelen d.m.v. cookies, gebruiken we om het gebruikersgemak van de website verder te optimaliseren.

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van Dymbox.nl dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Alle benodigde informatie kunt u altijd op deze  dan vindt u op deze pagina vinden.